Tenis Kortu Yapımı

ALT YAPI:

Sahaların inşa edileceği alan düzgün bir şekilde tesviye edilerek çevre hatılı ile çevrilir. Çevre hatılının betonu dökülürken, kalıbın içerisine her 3.00m de bir tel örgü için kullanılacak boruların mapaları yerleştirilir. Çevre hatılının içerisindeki alan kırma taşla doldurularak iyice sıkıştırılır. Bu işlem sırasında sahanın enlemesine ve tek taraflı, %0.5 eğim verilir.

ASFALT KAPLAMA:
PLENTMiX TEMEL: Plentmix temel tabakası kırılmış çakıl , kırma taş ince malzeme kullanılarak 1 ½’’ ve no.200 gradasyon limitleri içersinde sürekli gradasyon verecek şekilde kaba ve ince olmak üzere en az iki ayrı tane boyutu gurubunun uygun oranda su ile bir plentte karıştırılmasıyla hazırlanan, yeterli alt temel tabakası üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde serilip sıkıştırılmasıyla oluşturulan tabakadır.SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA:
Bu kısım kırılmış, elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak profil ve en kesitlere uygun olarak serilen tabakalardır. Tenis kortları alt tabakasında ½’’ ile no.200 gradasyon limitleri içersinde sürekli gradasyon verecek şekilde 1 no. Mıcır ile taş tozu ve bitümlü bağlayıcıdan meydana gelen tabakadır. Tenis kortları üst tabakasında ise no.4 ile no.200 gradasyon limitleri içersinde agrega ve bitümlü bağlayıcı ile hazırlanan tabakadır.

ÇEVRE TEL ÇİTİ:
Tel Çit yüksekliği 4.00m. ve üzerinde kullanılacak olan örgü teli PVC kaplıdır. Tel Çit konstrüksiyonu, KAYNAKSIZ olarak KLEMP BAĞLANTI elemanlarıyla yapılmaktadır. Kullanılan borular T.S.E standardında olup,1 1/2 ” Elektrostatik Polyester kaplamalı ve yeşil renktedir. Sistemde istenilen yere montajı yapılmış 1.00 x 2.00 ebatlarında 1 adet personel kapısı vardır.
Tenis Kortu Uygulama Resimleri
Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması
Tenis Kortu Fens Teli
Uygulaması
Tenis Kortu Fens Teli
Uygulaması
Tenis Kortu Fens Teli
Uygulaması
Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması Tenis Kortu Fens Teli Uygulaması
Tenis Kortu Fens Teli
Uygulaması
Tenis Kortu Teknik Uygulama
Resmi
Tenis Kortu Fens Teli
Uygulaması